Servicii

CONTABILITATE FINANCIARA
-organizarea si conducerea contabilitatii
-registre contabile
-situatii financiare
-resurse umane
ANALIZA FINANCIARA
-analiza activitatilor de productie si distributie pe baza indicatorilor valorici
-analiza cifrei de afaceri
-analiza valorii adaugate
-analiza costurilor de productie
-analiza rentabilitatii
-analiza situatiei patrimoniale
-analiza gestiunii resurselor materiale, umane, banesti
PROIECTE FONDURI
-asistenta pentru obtinerea unor finantari din programe si fonduri nerambursabile
-intocmirea de documentatii si proiecte pentru fonduri nerambursabile
ALTE SERVICII
-planuri de afaceri
-elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite
-evaluarea societatii, analize diagnostic analiza si evaluarea planului de afaceri si identificarea factorilor de succes pentru dezvoltarea viitoare
-consultanta in domeniul investitiilor – inceperea, urmarirea si finalizarea investitiilor